Soltész Miklós: üzenetértékű az egyházi iskolák fejlődése

A rendszerváltozás előtt csak tíz iskolájuk volt az egyházaknak Magyarországon, ezért is üzenetértékű az, ahogyan az elmúlt több mint nyolc évben az egyházi iskolák fejlődhettek – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Szombathelyen.

Soltész Miklós a Premontrei-rendi Szent Norbert Gimnázium 900 millió forintos kormányzati támogatással felépült új épületszárnyának és felújított sportudvarának ünnepélyes átadásán emlékeztetett: hetven éve annak, hogy a kommunista rendszerben elvették az egyházaktól az intézményeiket.
Fontosak az olyan nagyléptékű beruházások, mint amilyenek a premontrei gimnáziumban is megvalósultak, de azok a fejlesztések is, amelyek kisebb egyházi közösségekben valósulnak meg – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a jövő héten jelenik meg az a támogatási felhívás, amely kétmilliárd forintnyi keretből éppen ilyen célok megvalósítását szolgálja.
Az államtitkár szerint az egyházi iskolák lényege, hogy hazájukat szerető és tisztelő, hazájukban megmaradó keresztény fiatalokat neveljen.
A kormány anyagi támogatása az épület megújításához, korszerűsítéséhez járult hozzá, de az iskola szellemiségének megőrzéséhez és továbbadásához kellenek a szerzetesek, kellenek elhivatott tanárok és kellenek a tudást és keresztény értékeket befogadni akaró diákok – mondta.
Véghné Busics Hilda, a gimnázium igazgatója úgy fogalmazott: az iskola épületegyüttese most már három évszázadot kapcsol össze, “hidat épít múlt és jelen között, miközben ablakot nyit a jövőre”. A gimnáziumot épületét 1894-ben Kuncz Adolf prépost prelátus építtette, majd az 1970-es években bővítették, a premontrei szerzetesrend pedig 1994-ben indította meg újra a gimnáziumi oktatás a nagy múltú iskolában – ismertette.
Az új 1300 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületszárnyban helyet kapott több tanterem, táncterem, közösségi tér, konditerem, valalmint megújult a tornaterem, a belső iskolaudvar és az intézmény összes sportpályája is.
Az avatóünnepség végén az új iskolaszárnyat – amelyet már szeptember elején birtokba vehettek a diákok – Fazakas Zoltán Márton premontrei apát áldotta meg.