Ősztől már új feltételekkel lehet tanulni a katonai alapképzési szakokon – közölte  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a honlapján.

Felidézték, a Magyar Közlöny 235. számában, tavaly december 21-én jelent meg az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosítása, amelynek nyomán az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán új feltételekkel kezdhetik meg tanulmányaikat a 2022/23-as tanévben a katonai alapképzési szakokra sikeresen felvételiző hallgatók.
Ez a jogszabály módosította a honvédek jogállásáról szóló 2012-es törvényt, újraszabályozva a honvéd tisztjelöltek jogállását. Ennek értelmében a honvéd tisztjelölt a képzés időtartama alatt – kettős jogállásban – nemcsak hallgatói, hanem szerződéses szolgálati viszonyban is folytatja tanulmányait. Az új jogszabály megjelenése a felvételi eljárásban nem jelent változást.
A honvéd tisztjelölt szerződése alapképzése befejezését követően további 10 évvel meghosszabbodik, és ezalatt már a szerződéses szolgálati viszony szerinti általános szabályok vonatkoznak rá.
Az NKE rögzítette közölte: a Magyar Honvédség azt vállalja, hogy a hallgató honvédtiszti tanulmányait támogatja, azok sikeres befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.
A honvéd tisztjelöltet az állományba vételi szerződésben első hallgatói rendfokozatába kell kinevezni. A honvéd tisztjelölt rendfokozata: az állományba vétel napjától hallgató őrmester, a második évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató törzsőrmester, a harmadik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató főtörzsőrmester, a negyedik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató zászlós.
A honvéd tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg – 2022. január elsejétől a kormányrendelet szerint a havi bruttó garantált bérminimum 260 ezer forint. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg – fejtette ki az NKE.