A közvéleménynek joga van tudni, hogy kik befolyásolják a politikai döntéshozatalt, ezért a tagállamoknak növelniük kell a lobbizással kapcsolatos átláthatóságot és elszámoltathatóságot, csökkentve ezzel a korrupciós ügyek kockázatát – jelentette ki a strasbourgi székhelyű Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) csütörtökön közzétett, 2021-es éves jelentésében.

Elismerve a lobbitevékenység jogszerűségét, amely – mint írták – hozzájárulhat a demokratikus folyamatokhoz és a döntéshozatalhoz megfelelő információk birtokában, a szakértői csoport arra figyelmeztetett, hogy minden érintett részéről elengedhetetlen a korrupcióellenes normák maradéktalan tiszteletben tartása.
Kijelentették: a nyilvánosságnak tudnia kell, hogy kik próbálják befolyásolni a politikai döntéseket. A közvélemény tájékoztatása történhet a lobbisták nyilvántartásának közzététele által, amelynek tartalmaznia kell a formális és az informális kapcsolatfelvételeket, a kapcsolattartók kilétét, és a megvitatott témákat is. Az ilyen jellegű információkhoz való hozzáférésnek egyszerűnek és gyorsnak kell lennie – írták.
A szakértők emlékeztettek: a kormányoknak szabályokat kell elfogadniuk, illetve javítaniuk kell meglévő intézkedéseiken a korrupciós kockázatok megelőzésére, különös tekintettel a parlamenti képviselőkre és a központi kormányzat felső vezetőire.
A GRECO jelentésében azt írta, a legtöbb tagállam előrehaladást ért el a parlamenti képviselők magatartási kódexének, valamint a kapcsolódó törvények és iránymutatások kidolgozásában, többek között az összeférhetetlenséggel, az ajándékok elfogadásával, valamint a lobbistákkal és az unión kívüli országokkal folytatott kapcsolattartás terén. A korrupcióellenes küzdelem hatékonyságának általános javítását célzó, tavaly közzétett ajánlások végrehajtása azonban lassan halad, továbbra is kihívást jelentett a nemzeti parlamentek képviselőire vonatkozó ajánlások teljesítése. A tagállamok a vonatkozó ajánlások 36 százalékát hajtották végre teljes mértékben, szemben a bírák és az igazságszolgálatás függetlenségének biztosítására vonatkozó ajánlások 47 százalékos, és az ügyészekre vonatkozó, feddhetetlenséggel és összeférhetetlenséggel összefüggő ajánlások 54 százalékos végrehajtási arányával – írták.
A szakértők hozzátették: további erőfeszítéseket kell tenni a megfelelő intézkedéseket kidolgozásra annak érdekében, hogy az ügyészségek mentesek legyenek minden befolyástól és beavatkozástól a büntetőügyek, különösen a nagy horderejű korrupciós ügyek kivizsgálása során.